Terneuzen
Ontspanning

Seniorenvereniging Kanaalzone

De vereniging stelt zich ten doel:

  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer; 
  • de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan.

De Seniorenvereniging Kanaalzone is aangesloten bij de landelijke vereniging Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). De FASv richt zich vooral op die activiteiten die niet of moeilijk via de plaatselijke verenigingen zijn te regelen. Dan gaat het vooral om activiteiten op provinciaal of landelijk niveau (bijv. politiek Den Haag). Zo worden er collectiviteitskortingen bedongen bij de premie zorgverzekeringen.

Aanmelden

Anneke Langen - info@seniorenverenigingkanaalzone.nl - O6-19282719
Terneuzen
Welzijn

aan-z

aan-z is de organisatie voor kortdurende jeugdhulp en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en de uitvoering van de Wmo voor alle inwoners van de gemeente Terneuzen. Daarnaast biedt aan-z een welzijnsaanbod in de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke.

Versterken en verbinden

aan-z ondersteunt (kwetsbare) mensen om zelfredzaam en zoveel mogelijk in eigen regie te kunnen leven. We bevorderen een actieve deelname aan de maatschappij en contact met een eigen sociaal netwerk. We helpen mensen om bewuste keuzes te maken. We gaan hierbij uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de mensen, met erkenning voor kwetsbaarheden en met respect voor hun leefwereld. Onze inzet is gericht op het versterken en verbinden van individuen en groepen.

Activiteiten, ondersteuning en toegang tot voorzieningen

Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor informatie, advies en (opvoed)ondersteuning vanuit maatschappelijk werk, jeugd en gezin, jeugdpreventie en welzijnswerk. Tevens verlenen we toegang tot Wmo-voorzieningen en jeugdhulp in de gemeente Terneuzen. Voor alle inwoners uit ons werkgebied bieden we vrijwilligerswerk en organiseren we een breed aanbod van activiteiten en cursussen.

Wij zijn samen aan-z

Onze medewerkers zetten zich dagelijks - samen met een netwerk van vrijwilligers - in om mensen te begeleiden en te ondersteunen. Waar mogelijk stemmen we af en werken we samen met andere organisaties. Wij geloven dat je samen meer bereikt dan alleen. Wij zijn samen aan zet.

Wij staan voor u klaar

U kunt ons iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bereiken op onze kantoorlocaties, telefonisch (0115 - 56 30 15) en per mail (info@aan-z.eu).

Waar

Markt 1 Axel

Aanmelden

aan-z - info@aan-z.eu
Zoom