Stichting Stadsbelang Axel

bewonersinitiatief
Dorpsraad

De nieuw opgerichte Stichting Stadsbelang Axel laat van zich horen!

Begin dit jaar gaven Henny van Regenmortel en Irene Cappon gehoor aan de oproep van de gemeente Terneuzen om zich kandidaat te stellen voor een nieuw op te richten belangengroep voor de kern Axel.

Ze zijn aan de slag gegaan met het zoeken van anderen, die ook hun energie wilden steken het wel en wee van Axel.

Zo hebben ze inmiddels contacten gelegd met Woongoed Zeeuws Vlaanderen, AanZ, Axclusief, de wijkagent, diverse scholen en verenigingen en hebben ze nog 5 gelijkgestemden gevonden, allemaal ook woonachtig in Axel.

Stichting Stadsbelang Axel bestaat momenteel dus uit 7 personen, maar we zoeken nog mensen die, net als wij begaan zijn met het reilen en zeilen van onze kern.

We hebben diverse commissies die zich met verschillende zaken bezighouden. Denk hierbij aan:

Wonen

Verkeersveiligheid

Senioren

Groen

Ondernemers

Jeugd -en scholen

Verenigingen

Het is onze bedoeling om als brug te fungeren tussen de bewoners en het gemeentebestuur en waar nodig en/of gewenst bewonersbelangen te behartigen.

Wij vergaderen 1 keer per maand

In de maanden juli en augustus vergaderen wij niet, al zijn we op de achtergrond wel actief.

Van deze vergaderingen zijn er 3 openbaar, waarbij tevens onze wijkagent, wijkcoƶrdinatrice en wethouder aanwezig zijn.

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Irene Cappon
Contactpersoon

Neem contact op met Irene:

-3