Terneuzen
Advies

Mantelzorgondersteuning

Als je mantelzorger bent, zorg je langdurig en onbetaald voor een ziek, hulpbehoevend of kwetsbaar persoon die dicht bij jou staat. Dit kan een partner, kind of ouder zijn. Ook minder intensieve hulp, zoals de hulp voor een buurman of -vrouw, vriend, kennis of instellingsbewoner hoort hierbij. De mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene voor wie hij of zij zorgt. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp'.

Mantelzorg kies je niet. Het komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je hebt (in de toekomst) hulp van een mantelzorger nodig. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag voor de ander. Ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Het kan een zware opgave zijn om mantelzorger te zijn. Daarom biedt aan-z mantelzorgers ondersteuning.

Mantelzorg is onbetaald

Mantelzorg is onbetaalde hulp en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. Bron (en foto): mantelzorgNL

Informatie, advies en ondersteuning

aan-z biedt mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning in de vorm van:

  • Ondersteunende gesprekken
  • Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo
  • Themabijeenkomsten, mantel(ont)zorgdagen en de mantelzorgmarkt
  • Alzheimercafé / Praatcafé dementie

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u onderaan de pagina.

Update over mantelzorgactiviteiten van aan-z

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze mantelzorgactiviteiten? Vul dan het aanmeldformulier in, zodat wij u kunnen contacteren over mantelzorgnieuws en/of -activiteiten.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor, advies of ondersteuning?

Neem dan contact op met aan-z. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0115 - 56 30 15 (vanuit Nederland) en 09 344 3610 (vanuit België) of per e-mail via info@aan-z.eu. U kunt ook ons contactformulier invullen.

Prijs

€0.00
Terneuzen
Eten

Tafeltje-dek-je maaltijdvoorziening

Als u niet in staat bent om zelf voor een warme maaltijd te zorgen, kan Tafeltje-dek-je van aan-z een oplossing zijn. Ook voor mantelzorgers kan de maaltijdservice ondersteuning bieden. Tafeltje-dek-je levert gezonde en vers bereide maaltijden aan huis zowel warm als koelvers. Een maaltijd bevat soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. Er kan rekening worden gehouden met dieetwensen. Wilt u meer informatie over tafeltje-dek-je of wilt u warme maaltijden en/of koelversmaaltijden aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met aan-z (0115 56 30 15) of stuur een e-mail (info@aan-z.eu).

Terneuzen
Advies

Jeugd en gezin

Heeft u zorgen of vragen over de opvoeding van uw kind(eren)? Zit u ergens mee? Of wilt u meer leren over opvoeden in het algemeen en met anderen van gedachten wisselen over dingen waar u tegenaan loopt? Neem dan contact op met Jeugd en Gezin van aan-z. 

Iedereen kan bij ons terecht met vragen over opgroeien en het opvoeden van kinderen en jongeren. Wij bieden informatie, advies en ondersteuning voor alle jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Wij zoeken samen met u naar een passend antwoord. 

Neem telefonisch contact met ons op via 0115 56 30 15 of per e-mail via jeugdengezin@aan-z.eu. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of kijk voor tips en adviezen op onze Instagrampagina.

Terneuzen
Spreekuur

Telefonisch Wmo-loket

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

Heeft u vragen over de Wmo, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket van aan-z: 0115 - 56 30 15.

Terneuzen
Bijeenkomsten

Stoere Schildpadden en Dappere Dino's

Training voor kinderen van gescheiden ouders:

Als ouders scheiden, heeft dat invloed op het leven van een kind. Plots staat hun wereld op z’n kop. Met de groepstraining ‘Stoere Schildpadden’ (groep 1 en 2) en ‘Dappere Dino’s’ (groep 3 en 4) leert aan-z kinderen van wie de ouders willen scheiden of gescheiden zijn om beter om te gaan met veranderingen tijdens en na de scheiding. 

Voor wie is de groepstraining?

De groepstraining is bedoeld voor kinderen in de gemeente Terneuzen waarvan de ouders willen scheiden of gescheiden zijn. Dit kan kort of lang geleden zijn. We betrekken hierbij ook de ouders van de kinderen. Het programma Stoere Schildpadden is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. Dappere Dino’s is er voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

Waarom de training volgen?

Kinderen leren tijdens wekelijkse groepssessies spelenderwijs om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te herkennen en onder woorden te brengen. Handpoppen Sam (Stoere Schildpadden) en Rex (Dappere Dino’s) helpen daarbij. Sam en Rex hebben ook gescheiden ouders. De kinderen herkennen zich in de verhalen van de handpoppen en durven daardoor ook over hun situatie te vertellen.

Hoe is de training opgebouwd?

De training bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten. Een groep bestaat uit zes à zeven kinderen. De ouders van de kinderen worden actief bij de training betrokken. Zowel tijdens de intake over hun kind, op een groepsbijeenkomst met andere ouders en via updates per mail. De training eindigt met en gesprek met de ouders. De training wordt gegeven in een veilige omgeving en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er zijn geen kosten aan de training verbonden. 

Wat hebben kinderen en hun ouders aan de training?

De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. Dit helpt om de spanning van de scheiding te verminderen. Kinderen begrijpen de scheiding beter en ze weten dat zij geen schuld hebben aan de scheiding. 

De ouders kennen de impact van de scheiding op de ontwikkeling van hun kind(eren). De training draagt bij aan het verbeteren van het contact tussen ouders en kind.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden voor Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s? Neem dan telefonisch contact op met aan-z (0115 563015) of stuur een e-mail (jeugdengezin@aan-z.eu). Meer informatie over het programma vindt u op www.dapperedino.nl of op YouTube.

Prijs

€0.00
Terneuzen
Leefstijl coaches

Leefstijlmakelaar

Wilt u graag meer bewegen, gezonder en/of bewuster leven, maar weet u niet waar of hoe te beginnen? Neem dan contact op met de leefstijlmakelaar van aan-z.

Een vitale, gezonde levensstijl

De leefstijlmakelaar helpt u gezond(er) te leven en bewegen en kijkt mee naar uw huidige leefstijl. Het doel is om uw vitaliteit te bevorderen en uw gezondheid te optimaliseren.

Bewegen kan thuis in uw vrije tijd, op het werk of onderweg. U kunt in een groep bewegen of alleen. Er zijn diverse middelen die u hierbij kunnen helpen, zoals beweegapps, sportattributen (in bruikleen) of online trainingen. Ongeacht uw situatie of leeftijd; er is voor iedereen iets passends te vinden! 

De leefstijlmakelaar ondersteunt u bij het vinden van een passende vorm van bewegen. Bij voorkeur bij u in de buurt. Samen met u wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Hoe gaat het in z'n werk?

  1. Neem contact op met aan-z. U wordt in contact gebracht met een leefstijlmakelaar;
  2. Er volgt een gesprek met de leefstijlmakelaar, waarbij een vragenlijst wordt ingevuld. Wij leren u beter kennen, krijgen een beeld van uw gezondheidssituatie en bespreken uw wensen en behoeften;
  3. Ze stellen samen een plan van aanpak op. Daarin benoemen we zaken als: interesses, benodigde attributen/middelen/handvaten en afspraken. Denk bij afspraken aan wat wij voor u doen, binnen welk tijdsbestek en het aantal contactmomenten;
  4. U gaat aan de slag!;
  5. Om u te blijven steunen, nemen we na verloop van tijd nogmaals contact met u op.

Prijs

€0.00
Zoom